Matematik C HF eksamen 6. december 2013 | Oversigt

Svar på opgave 1:

 1. Skalarfaktoren er |A1B1|/|AB| = 15,0/5,0 = 3. Dermed gælder:

  |A1C1| = 3·|AC| = 5·7,4 = 22,2

  |BC| = ⅓·|B1C1| = ⅓·12,3 = 4,1

Svar på opgave 2:

 1. Prisen bliver : 120 m2·13.000 kr./m2 + 920.000 kr. = 2.480.000 kr.

 2. Man sætter husets størrelse i m2 til x og den samlede pris i kr. for hus plus grund til f(x).

  Man får dermed: f(x) = 13.000·x + 920.000 kr.

Svar på opgave 3:

 1. 2,6 er andlens størrelse målt i mia. kr. i det år, hvor x = 0 (2002) og hvorved andet led i formlen bliver 1.

  1,1 er den årlige fremskrivningsfaktor, dvs. det tal som årligt ganges til det gamle års tal for at få det nyes.

 2. Man skal løse ligningen 2,6·1,1x = 3,4 med hensyn til x:

  Lægges 2,8 år til 2002 får man året 2004

 3. I følge modellen er internethandlen i 2008 = 2,6·1,1(2008-2002) = 4,61 mia. kr. Det er 2% større end det virkelige tal på 4,5 mia. kr.

  I følge modellen er internethandlen i 2010 = 2,6·1,1(2010-2002) = 5,57 mia. kr. Det er 29% mindre end det virkelige tal på 7,8 mia. kr.

Svar på opgave 4:

 1. |AH| = 7·cos(35°) = 5,73

 2. |BC| findes ved hjælp af cosinus relationerne:

 3. Man bruger Pythagoras læresætning for at se om |AB|2 + |BC|2 er lig med |AC|2. Man får

  |AB|2 + |BC|2 = 72 + 4,612 = 70.25.

  |AC|2 = 82 = 64.

  Trekanten opfylder ikke Pythagoras læresætning og dermed gælder: trekant ABC er ikke retvinklet

Svar på opgave 5:

 1. Man finder a og b ved at løse 2 ligninger med a og b som de ubekendte:

 2. y(x) = 70.44·x−1.08. y(145) = 0,32.

  Da denne værdi er mindre end 0,34, har man, at reglen er opfyldt

 3. Tabet findes ved formlen: ((1+50%)−1.08 - 1)·100% = −35.5%. Dvs. der er et tab på 35.5%

Svar på opgave 6:

 1. Middeltallet er summen af produkterne af midten af interval gange hyppigheden for intervallet:

  (10·2 + 20·20 + 50·25 + 70·3)/50 solskinstimer = 37,6 solskinstimer

 2. Kummulere frekvenser:

  0-20: 2/50 = 0,04

  20-40: 0,04 + 20/50 = 0,44

  40-60: 0,44 + 25/50 = 0,94

  60-80: 1,0

 3. Sumkurven er tegnet i Geogebra på nedenstående figur:

  En december måned er blandt de 20% solrigeste, hvis den har mere end 44 soltimer