Folkeskolens færdighedsregning for 9. klasse, maj 2018 · Se opgavesæt | Gå til oversigt

Svar på opgave 1 (cykeludstyr):

 1. 249 kr. + 499 kr. = 748 kr.
 2. 3999 kr. - 2750 kr. = 1.249 kr.
 3. (2750 kr.)/(250 kr./måned) = 11 måneder

Svar på opgave 2 (koldskål):

 1. 2·(24/4) = 12
 2. (0,5 L)·(2/4) = 0,25 L (¼ L)

Svar på opgave 3 (kattemad):

 1. (1500 g)/(50 g pr. dag) = 30 dage
 2. (1500 g)/(20 dage) = 75 g pr. dag

Svar på opgave 4:

 1. 287 + 10013 = 10300
 2. 801 - 499 = 302
 3. 102·18 = 1836
 4. 3648:12 = 304

Svar på opgave 5:

 1. 11,45 + 1,55 = 13   (Beregning: 13 - 11,45 = 1,55)
 2. 10 · 0,5 = 5   (Beregning: 5/10 = 0,5)
 3. 1/8 + 5/8 = 3/4   (Beregning: 3/4 - 1/8 = 6/8 - 1/8 = 5/8)

Svar på opgave 6:

 1. Kryds ved 0,0099   (Ved at gange alle tal med 10000, så kan man lettere sammenligne)
 2. Kryds ved (-2)3   (Det er det eneste negative tal: (-2)3 = (-2)·(-2)·(-2) = -8)

Svar på opgave 7:

 1. x = (28 - 4)/6 = 4
 2. x = (5 - 1)·2 = 8
 3. x = (6 + 4·2)/(4 - 2) = 7

Svar på opgave 8 (procenter):

 1. 7/100
 2. 125   (fordi: 125 % = 125/100 = 1,25)
 3. 0,125   (fordi: 1/8 = (1000/1000)/8 = (1000/8)/1000 = 125/1000 = 0,125)

Svar på opgave 9 (formel):

 1. Kryds ved 2·A/g

Svar på opgave 10 (fart og tid):

 1. (35 min.)/(5 km) = 7 min.
 2. (8 km)/(40 min.) = (8 km)/(2/3 time) = 12 km/t

Svar på opgave 11 (areal og omkreds):

 1. 2·(2·a + a) = 6·a
 2. (2·a)·a = 2·a2

Svar på opgave 12 (areal og omkreds):

 1. 2,5 m + 2 m = 4,5 m   (fordi kanten går hele vejen i længden og hele vejen i bredden)
 2. (1 m)·(2,5 m) + (2 m - 1 m)·(0,5 m) = 3,0 m2

Svar på opgave 13 (enheder):

 1. 0,7 L = 0,7·(10 dL) = 7 dL
 2. 2000 cm3 = 2000·(1 cm)3 = 2000·(0,1 dm)3 = 2000·0,001 dm3 = 2000·0,001 L = 2 L
 3. 775 g = 775·(1 g) = 775·(0,001 kg) = 775·0,001 kg = 0,775 kg
 4. 3 timer = 3·(1 time) = 3·(60 min.) = 3·60 min. = 180 min.

Svar på opgave 14 (vinkler):

 1. v = 180° - 105° = 75°
 2. B = 180° - (45° + 105°) = 180° - 150° = 30°

Svar på opgave 15 (linjer i koordinatsystem):

 1. Kryds ved o
 2. Kryds ved n
 3. Kryds ved m
 4. Kryds ved o

Svar på opgave 16 (rumfang og overflade):

 1. (1/3)·2·32 = 6
 2. 32 + 4·3,75 = 24

Svar på opgave 17 (spejling):


Svar på opgave 18 (udtrækning af kugler):

 1. 3/10 (eller 0,3 eller 30 %)
 2. (10 - 2)/10 = 8/10 = 4/5 (eller 0,8 eller 80 %)
 3. (5/10)·(5/10) = 25/100 = 1/4 (eller 0,25 eller 25 %)

Svar på opgave 19 (median og middeltal):

 1. Man opstiller tallene i rækkefølge: 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5. Størsteværdi: 5
 2. Man opstiller igen tallene i rækkefølge: 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5. Median: (2 + 2)/2 = 2
 3. Man kalder det ukendte tal x.
  Middeltallet er: (10 + 3 + 1 + 5 + x + 2 + 4 + 5)/8 = (30 + x)/8.
  Da middeltallet er 4, så får man ligningen: (30 + x)/8 = 4 ⇒ x = 4·8 - 30 ⇒ x = 32 - 30 = 2.
  Dvs. at det manglende tal er: 2

Svar på opgave 20 (diagram):

 1. Kryds ved ca. 10 %
 2. Kryds ved ca. 10 %