Fysik STX A eksamener maj 2019 · Opgavesæt for 22/5 | Oversigt

Se vejledende svar for begge sæt fra Undervisningsministeriet