Vejledende opgaver uden hjælpemidler STX A matematik | Oversigt

Indhold:

Reducering: 1, 2, 3, 17 og 18

Ligninger: 4, 5, 6 og 8

Første- og andengradspolynomier: 7, 9 og 10

Monotoni og tangenter: 11, 12, 13, 14, 22 og 23

Cirkler: 19, 33 og 34

Integraler: 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28 og 29

Eksponentialfunktion: 20 og 21

Differentialligninger: 30 og 31

Vektorer: 32 og 41

Rumgeometri: 35, 36, 37, 38, 39 og 40

Klik på hver enkelt opgave for at se, hvordan den løses.

Svar på opgave 1:

Man faktoriserer tæller og nævner og forkorter ens led mellem tæller og nævner.

Svar på opgave 2:

Man ganger parenteser ud, samler faktorer og forkorter ens faktorer ud.

Svar på opgave 3:

Svar på opgave 4:

Svar på opgave 5:

Svar på opgave 6:

Svar på opgave 7:

Svar på opgave 8:

Svar på opgave 9:

Svar på opgave 10:

Svar på opgave 11:

Svar på opgave 12:

Svar på opgave 13:

Svar på opgave 14:

Svar på opgave 15:

Svar på opgave 16:

Svar på opgave 17:

Parenteser ganges ud, og led med ens ubekendte eller ens produkter af ubekendte samles. Leddene summeres og ens led med modsat fortegn forsvinder. Den rest, der bliver tilbage, er resultatet.

Svar på opgave 18:

Svar på opgave 19:

Svar på opgave 20:

Svar på opgave 21:

Svar på opgave 22:

Svar på opgave 23:

Svar på opgave 24:

Svar på opgave 25:

Svar på opgave 26:

Svar på opgave 27:

Itegralet er summen af arealerne regnet med fortegn mellem de x-værdier, der er grænser for integralet.

Svar på opgave 28:

Svar på opgave 29:

Svar på opgave 30:

Svar på opgave 31:

Svar på opgave 32:

Svar på opgave 33:

Svar på opgave 34:

Svar på opgave 35:

Svar på opgave 36:

Svar på opgave 37:

Svar på opgave 38:

Svar på opgave 39:

Svar på opgave 40:

Svar på opgave 41: