Matematik C HF eksamen 26. maj 2011 | Oversigt

Svar på opgave 1:

 1. Efter 6 år står der: (55.620 kr.)·(1 + 1,2%)6 = (55.620 kr.)·(1,012)6 = 59.747 kr. på kontoen.

 2. Man skal løse ligningen 55620·(1,012)x = 63000 med hensyn til x. Man får i Ti-Nspire: solve(55620*(1+(1.2)%)x=63000,x) ▸ x=10.445

  Dvs. der går 11 år før, der står 63.000 kr. på kontoen

  (Kontrol. 10 år: beløb = 55620·(1,012)10 = 62667. 11 år: beløb = 55620·(1,012)11 = 63419.)

Svar på opgave 2:

 1. For at finde a og b skal man løse de to sammenhørende ligninger: 2300 = 40·a + b og 3300 = 62·a + b. Det gøres i Ti-NSpire:

  solve(2300=40*a+b and 3300.=62*a+b,a,b) ▸ a=45.4545 and b=481.818

  Dvs. a = 45,45 og b = 481,8

 2. Man indsætter 55 i formlen og får: (45,4545·55 + 481,818) meter = 2981,8 meter, som er den distance, som han har løbet.

 3. For at finde den ekstra distance skal man løse ligningen: 45,45·(55 + x) + 481,8 = 2982 + 450 med hensyn til x. Man får i TI-Nspire:

  solve(45.45*(55+x)+481.8=2982+450,x) ▸ x=9.91089

  Dvs. han får et kondital, som er 9,9 højere

Svar på opgave 3:

 1. Kvartilsættet aflæses af boksplotet. Man får: {nedre kvartil,median,øvre kvartil} = {390,440,500}

 2. Man opretter en liste for drengenes peak flow i Ti-Nspire: drenge_peak_flow:={450,460,500,540,550,560,600,600,610,650,690} ▸ {450,460,500,540,550,560,600,600,610,650,690}

  Dette bruges til at lave følgende boksplot:

  Af boksplottet ses, at drengene har kvartilsættet: {nedre kvartil,median,øvre kvartil} = {500,560,610}. Grænserne for drengenes kvartilsæt er højere end for pigernes, dvs. drengene har generelt et højere peak flow.

Svar på opgave 4:

 1. Man indsætter x = 100 i formlen for y og får: y(100) = 0,0635·1000,822 g = 2,80 g, som er vægten af hjernen på et dyr, der vejer 100 g.

 2. For at finde vægten af et dyr, hvis hjerne vejer 75 g, skal man løse ligningen: 0,0635·x0,822 = 75 med hensyn til x. Man får følgende i Ti-Nspire: solve(y(x)=75,x) ▸ x=5464.82.

  Dvs. dyret vejer 5465 g

 3. Man bruger formlen for procent-procentvækst for potensfunktioner og får: (1,250,822 - 1)·100 % = 20,1 %,

  som der det antal procent, som det store dyrs hjerne er tungere end det lille dyrs.

Svar på opgave 5:

 1. Der gælder, antal familier divideret med indekstallet for samme år skal være konstant for alle årene. Dette giver ligningen for indekstallet for 2003 (som kaldes x): 1,54/100 = 1,9/x ⇒ x = 123,4. Dvs. indekstallet for 2003 er 123

  Antallet af familier i 2005 kaldes x. Man får ligningen 1,54/100 = x/140 ⇒ x = 2,16. Dvs. der var 2,16 mio. familier med mobiltelefon i 2005.

Svar på opgave 6:

 1. Arealet er 0,5·grundlinje·højde = 0,5·8,5·[6,4·sin(34,2°)] = 15,29

 2. Man finder |BC| ved hjælp af en cosinusrelation i Ti-Nspire:

  solve(cos(34.2°)=(6.42+8.52-x2)/(2*6.4*8.5),x) ▸ x=−4.81909 or x=4.81909

  Kun den positive værdi er gyldig, og man får derfor, at |BC| = 4,82

 3. Man bruger en sinusrealtion i Ti-Nspire til at finde vinkel C (som man ved er spids):

  solve(sin(x*1.°)/6.4=sin(34.2°)/4.81909,x)|0<x<90 ▸ x=48.286

  Dvs. vinkel C = 48,3°

Svar på opgave 7:

 1. Modellen for udviklingen i familiernes elforbrug er f(x) = 4770·(1-2%)x = 4770·0,98x, hvor f(x) er det årlige elforbrug i kWh, og x er antal år efter 2005.