Matematik B HF eksamen 31. august 2012 | Oversigt

Svar på opgave 1:

 1. Nedenstående figur viser grafen for f(x) = x2 - (10/3)·x.

  At a er positiv betyder, at grenene på parablen vender opad. Diskriminanten (for den den tilsvarende andengradsligning) er positiv, da parablen har to skæringspunkter med x-aksen.

Svar på opgave 2:

 1. Formlen er f(x) = 220 - (2/3)·x, hvor f(x) er maksimumspulsen og x er alderen i år.

Svar på opgave 3:

 1. Skaleringsfaktoren for de to trekanter er 12/4 = 3.

  |A1B1| = 5·3 = 15

  |BC| = 18/3 = 6

Svar på opgave 4:

 1. 3x2 - 5x + 2 = 0 ⇔

  x = 5/(2·3) ±(1/(2·3))·√[25 - 4·3·2] ⇔

  x = 5/6 ± (1/6)·√[1] ⇔

  x = 5/6 ± 1/6 ⇔

  x = 5/6 - 1/6 ∨ x = 5/6 + 1/6 ⇔

  x = 2/3 ∨ x = 1

Svar på opgave 5:

 1. Man skal undersøge om F'(x) er lig med f(x). Man får:

  F'(x) = 10x4 + 12x2 - 4x

  Da 10x4 + 12x2 - 4x ikke er lig med forskriften for f er F ikke en stamfunktion til f.

Svar på opgave 6:

 1. Grafen C er den rigtige. Den går gennem (0,8), og når man bevæger sig 3 frem (f.eks. fra x = 0 til x = 3) halveres funktionsværdien.

Svar på opgave 7:

 1. Man opretter f(x) i Ti-Nspire:

  f(x):=5.5*(0.932)x ▸ Udført

  Man beregner befolkningen i år 1550:

  f(1550-1531) ▸ 1.443

  Dvs. der var 1,44 mio. mennesker i 1550

 2. Tallet 5,5 er startværdien i mio., dvs. befolkningstallet for x = 0 eller i år 1531.

  Tallet 0,932 er fremskrivningsfaktoren, dvs. det tal, som man skal gange det gamle års befolkningstal med for at få det nye.

 3. Man skal løse ligningen f(x) = 2,75 med hensyn til x. Man får:

  solve(f(x)=2.75,x) ▸ x=9.8427

  Dvs. befolkningen når ned på 2,75 mio. i år 1531 + 9,8 = 1541

Svar på opgave 8:

 1. Man benytter en cosinusrelation til at finde vinkel A i Ti-Nspire:

  solve(cos(x*1.°)=((442+652-622)/(2*44*65)),x)|0<x<180 ▸ x=66.1045

  Dvs. vinkel A er 66,1°

 2. Nedenstående tegning viser trekant ABC med højden i B indtegnet.

  Arealet er en halv højde gange grundlinje = 0,5·44·sin(66,1°)·65 = 1307,4

 3. Højden i B er 44·sin(∠A) = 44·sin(66,1°) = 40,2

Svar på opgave 9:

 1. Man opretter en liste med antal brikker i Ti-Nspire:

  antal_brikker:={22,48,67,80,100,154,240} ▸ {22,48,67,80,100,154,240}

  tid:={137,391,625,787,1251,2211,4024} ▸ {137,391,625,787,1251,2211,4024}

  Man laver potensregression på de to lister i Ti-NSpire med kommandoen Beregninger ▸ Stattistik ▸ Statistiske beregninger ▸ Potensregrssion...

  PowerReg antal_brikker,tid,1: CopyVar stat.RegEqn,f1: stat.results ▸
  [["Titel","Potensregression"]
  ["RegEqn","a*x^b"]
  ["a",1.56425]
  ["b",1.43441]
  ["r²",0.997944]
  ["r",0.998971]
  ["Resid","{...}"]
  ["ResidTrans","{...}"]]

  Man udskriver regressionsfunktionen f1(x), der er oprettet af Ti-Nspire:

  f1(x) ▸ 1.56425*x1.43441

  Dvs. a = 1,434 og b = 1,564

 2. Man skal løse ligningen f(x) = 3000 med hensyn til x i Ti-Nspire:

  solve(f1(x)=3000,x) ▸ x=194.366

  Dvs. man kan samle 194 brikker på 3000 sekunder

 3. Man bruger formlen for procent-procent vækst for potensfunktioner når r = 100 %:

  (1 + 100 %)1.434 = 21.434 = 2,70195

  Dvs. det tager 2,7 gange så lang tid at samle A som det tager at samle B.

Svar på opgave 10:

 1. Man opretter f(x) i Ti-Nspire:

  f(x):=2*x-exp(x)+3 ▸ Udført

  Man bestemmer den aflede funktion:

  derivative(f(x),x) ▸ 2-exp(x)

  Dvs. f´(x) = 2 - ex

 2. Man bruger kommandoen tangentLine i Ti-Nspire. Man kan som her sætte "y=" foran kommandoen for at få hele ligningen på en gang:

  y=tangentLine(f(x),x,0) ▸ y=x+2

  Dvs. tangenten er y = x + 2

 3. Man skal løse ulighederne f´(x) < 0 og f´(x) > 0. Dette gøres i Ti-Nspire:

  solve(derivative(f(x),x)<0.,x) ▸ x>0.693147

  solve(derivative(f(x),x)>0.,x) ▸ x<0.693147

  Dvs. f vokser for x < 0,693 og aftager for x > 0,693

  Det f vokser når x er mindre end 0,693 og aftager, når x er større har f globalt maksimumx i x = 0,693. Dette x indsættes i f(x):

  f(0.693) ▸ 2.3863

  Dvs. maksimumsværdien af f er 2,386

Svar på opgave 11:

 1. Man opretter g(x) i Ti-Nspire:

  g(x):=1.3E−4*x3-0.018*x2+0.46*x+60 ▸ Udført

  Sandstrandens areal er integralet af g(x) fra x = 0 til x = 100. Man får følgende i Ti-Nspire:

  integral(g(x),x,0,100) ▸ 5550.

  Dvs. sandstrandens areal er 5550

 2. Man opretter h(x) i Ti-Nspire:

  h(x):=−0.24*x+54 ▸ Udført

  Arealet af stykket, som er skyllet væk, er integralet af g(x) minus h(x) fra x = 0 til x = 100.

  integral(g(x)-h(x),x,0,100) ▸ 1350.

  Dvs. arealet af stykket, som er skyllet væk, er 1350