Biologi STX A eksamen 28. maj 2014 | Oversigt

Kun tre af de fire opgaver skulle afleveres til eksamen.

Svar på opgave 1: Vitalkapacitet

 1. Kroppens rumfang er proportionalt med højden i tredje potens. Det samme gælder lungernes rumfang og dermed vitalkapaciteten. Vitalkapaciteten er lungernes maksimale udåndingsrumfang.

 2. Vital kapaciteten kan måles med et spirometer som man puster i af al kraft flere gange efter hinanden. Den største måling er så vitalkapaciteten.

 3. Nedenfor er sammenhængen vist.

 4. Der er nogenlunde korrelation. Dog spiller andre faktorer også en rolle, da punkterne ikke ligger på en ret linje.

 5. Brystkassens bevægelighed og muskulatur aftager med alderen hvilket svækker vitalkapaciteten.

Svar på opgave 2: Lucerne og Rhizobium-bakterier

 1. De skylles med ethanol for at fjerne bakterier

 2. Fosfat indgår i DNA og energiomsætningen (ATP). Natrium-, kalium-, og chlorid-ioner indgår i cellernes saltbalance. Sulfat bruges af planter til svovlholdige proteiner. Magnesium indgår i klorofyl. Kalcium indgår i cellevæggen hos planter.

 3. På figur 1 ses planter uden Rhizobium til venstre og med Rhizobium til højre. De til venstre har kun det nitrogen, der ligger i frøene, mens planterne til højre får nitrogen fra luften gennem nitrificering af Rhiozobium-bakterierne på rodknolde.

 4. De til venstre har kun det nitrogen, der ligger i frøene.

 5. Nedpløjning frigør nitrogen fra lucerne.

Svar på opgave 3: DNA og indsatser for truede arter

 1. Primeren er lavet specielt til at binde et bestemt sted på et bestemt stykke DNA, derfor.

 2. Jo flere individer, der er i søen, jo mere DNA i søen fra den pågældende art. Der sker samtidig en nedbrydning af DNA fra mikroorganismer der betyder, at koncentrationen af DNA når en grænse. Det gør også at DNA hurtigt forsvinder når dyrene fjernes.

 3. På grund af nedbrydningen er DNA'et i søren aldrig mere end 2-3 dage gammel, og man får dermed et nutidsbillede af poipulationenes størrelse.

 4. Man kan finde de steder hvor antallet af individer er størst og dermed finde ud af hvilke betingelser der skal være tilstede for at bestanden trives.

 5. Føde, gemmesteder, temperatur, pH, jagt, miljøgifte.

  Føde er nødvendigt for alle dyr.

  Gemmesteder kan være en fordel både for byttedyr og rovdyr.

  De fleste organismer er tilpasset bestemte temperaturer.

  Høj eller lav pH kan nedbryde organisk væv.

  Jagt kan være sundt eller skadelig for bestanden afhængig af hvordan den drives.

  Miljøgifte kan være akut skadelige eller have langtidseffekter f.eks. på frugtbarhed eller kan skabe mutationer.

Svar på opgave 4: Nedbrydning af glycogen

 1. Den er en isomerase

 2. Fordi enzymet er med til at nedbryde glykogen.

 3. Autosomal recessesivt betyder, at genet ikke er kønsbundet. Autosomale kromosomer optræder i par hver med deres allel eller udgave af et bestemt gen. Begge alleller skal være defekte for, at man har sygdommen, når sygdommen arves recessivt.

  III-2: aA, hvor a er recessiv allel og A er dominant allel, dvs. personen er heterozygot

  III-3: aA, (rask bærer) heterozygot,

  IV-1: aa, homozygot recessiv (syg) person

  IV-2: aA: heterozygot (rask bærer) eller AA: homozygot dominant (rask ikke-bærer)

 4. Der gælder: p2 + 2pq + q2 = 1, hvor p er frekvensen for recessiv allel. Man ved, at p2 = 1:100.000 = 0,00001.

  Det giver: p = √[0,00001] = 0,00316 og q = 1 - 0,00316 = 0,997

 5. Sandsynligheden for kombinationen AA er = 0,9972 = 0,994